ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

10/01/2023 - 17:16 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
10/01/2023
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ
Εκλογές

ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

10/01/2023 - 17:16