Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αριστείας για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου για το Πανεπιστήμιο “McGill” στο Μόντρεαλ του Καναδά

10/01/2023 - 13:14 -- Anastasia Vatousiadi
Ημ/νία:
10/01/2023
Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Θέμα:
Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αριστείας για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου για το Πανεπιστήμιο “McGill” στο Μόντρεαλ του Καναδά
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές Ενισχύσεις
Συνημμένα: 
10/01/2023 - 13:14