Ανθοκομία - Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες (7ο Εξ ΕΦΠ)

21/12/2022 - 17:21 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
21/12/2022
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Ανθοκομία - Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες (7ο Εξ ΕΦΠ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εισήγηση για την θεωρία, την 22.12.2022 θα ξεκινήσει στις 10.30.

21/12/2022 - 17:21