ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (Αφορά τα Τμήματα με έδρα την Αθήνα)

21/12/2022 - 15:46 -- Nikolaos Despot...
Ημ/νία:
21/12/2022
Τμήμα Μηχανοργάνωσης
Θέμα:
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (Αφορά τα Τμήματα με έδρα την Αθήνα)
Ακαδημαϊκά Θέματα

Σας ενημερώνουμε ότι, οι  Καθομολογήσεις των Διπλωματούχων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης στις ημερομηνίες:

09.01.2023, 10.01.2023 και 11.01.2023

21/12/2022 - 15:46