ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΓΠΑ

19/12/2022 - 12:00 -- Eirini Trikoili
Ημ/νία:
19/12/2022
Άλλο
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΓΠΑ
Εκλογές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

19/12/2022 - 12:00