Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής.

03/11/2022 - 12:40 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
03/11/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής.
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής σύμφωνα τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του παραρτήματος στο Καρπενήσι

03/11/2022 - 12:40