Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας.

03/11/2022 - 12:38 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
03/11/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας.
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά

03/11/2022 - 12:38