ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

25/10/2022 - 08:22 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
25/10/2022
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εκλογές

Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Α/Α: 
40
25/10/2022 - 08:22