Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

18/10/2022 - 13:35 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
18/10/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «Έκδοση του βιβλίου των πεπραγμένων της τετραετίας των Πρυτανικών Αρχών σύμφωνα με τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

18/10/2022 - 13:35