Παρακολούθηση του Εργαστηρίου Φυσικής

06/10/2022 - 11:40 -- Nikolaos Papandreou
Ημ/νία:
06/10/2022
Εργαστήριο Φυσικής
Θέμα:
Παρακολούθηση του Εργαστηρίου Φυσικής
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι φοιτήτριες/φοιτητές του 1ου Εξαμήνου των Τμημάτων ΑΦΠ&ΓΜ, ΒΙΟ, ΕΤΔΑ, ΕΖΠΥ, πρέπει να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στο Εργαστήριο Φυσικής, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη αναρτηθεί,

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την ολοκλήρωση της διοικητικής εγγραφής τους.

Από το Εργαστήριο.

06/10/2022 - 11:40