Έναρξη θεωρίας του μαθήματος “ΑΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ” Ε.Ζ.Π.

05/10/2022 - 15:27 -- Sofia Koulocheri
Ημ/νία:
05/10/2022
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Θέμα:
Έναρξη θεωρίας του μαθήματος “ΑΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ” Ε.Ζ.Π.
Προπτυχιακές Σπουδές

Η θεωρία του μαθήματος Ανόργανης Χημείας  Α' εξαμήνου για τους φοιτητές του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής θα ξεκινήσει την Παρασκευή 7/10/2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

05/10/2022 - 15:27