Έναρξη Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας Α΄ Εξ.-Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

03/10/2022 - 08:48 -- Sofia Koulocheri
Ημ/νία:
03/10/2022
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Θέμα:
Έναρξη Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας Α΄ Εξ.-Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Προπτυχιακές Σπουδές

Το Εργαστήριο του μαθήματος «Ανόργανη Χημεία» Α΄ εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  θα ξεκινήσει την Δευτέρα 10/10/2022 στις 14:30 στην Α' Αίθουσα 3ου ορόφου κτιρίου Δημακόπουλου. Ανακοινώσεις και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία διεξαγωγής των Εργαστηριακών Ασκήσεων θα αναρτούνται στο e-class sto Μάθημα:  Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας - ΕΖΠ 2022-33

03/10/2022 - 08:48