έναρξη συναντήσεων για το Μουσικό Εργαστήρι

30/09/2022 - 14:56 -- Panagiota Koutsouli
Ημ/νία:
30/09/2022
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
έναρξη συναντήσεων για το Μουσικό Εργαστήρι
Δραστηριότητες - Αθλητισμός - Εκδρομές - Εθελοντισμός - Πολιτιστικά

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση που επισυνάπτεται σχετικά με τις 2 πρώτες συναντήσεις του Μουσικού Εργαστηρίου την νέα ακαδημαική περίοδο.

30/09/2022 - 14:56