θεωρία και Εργαστήριο του μαθήματος «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων»

30/09/2022 - 13:34 -- Manolis Anagnostaras
Ημ/νία:
30/09/2022
Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων
Θέμα:
θεωρία και Εργαστήριο του μαθήματος «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων»
Προπτυχιακές Σπουδές

 

θεωρία και Εργαστήριο του μαθήματος «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων»

Προπτυχιακές Σπουδές

Η θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων» δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 03/10/2022.

Α/Α: 
77
30/09/2022 - 13:34