Εξέταση Φυσιολογίας (ΕΖΠ) θεωρία και εργαστήριο που αναβλήθηκαν λόγω της απεργίας

29/09/2022 - 18:03 -- Christos Mpalaskas
Ημ/νία:
29/09/2022
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Θέμα:
Εξέταση Φυσιολογίας (ΕΖΠ) θεωρία και εργαστήριο που αναβλήθηκαν λόγω της απεργίας
Προπτυχιακές Σπουδές

Δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση!

29/09/2022 - 18:03