Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2023

27/09/2022 - 15:31 -- Fiorentina Stratou
Ημ/νία:
27/09/2022
Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Θέμα:
Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2023
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές Ενισχύσεις

Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2023

27/09/2022 - 15:31