Ανακοίνωση 9ου Εξαμήνου ΕΦΠ Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχ. Τοπίου_Παράδοση Εργασιών Σεπτέμβριος 2022

24/09/2022 - 10:52 -- Angeliki Parask...
Ημ/νία:
24/09/2022
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Ανακοίνωση 9ου Εξαμήνου ΕΦΠ Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχ. Τοπίου_Παράδοση Εργασιών Σεπτέμβριος 2022
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Κατεύθυνσης Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του 9ου εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, πως η παράδοση των εργασιών, οι οποίες αφορούν την διδασκαλία των μαθημάτων  «Αρχιτεκτονική Τοπίου» και «Κηποτεχνικά Έργα» θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στους διδάσκοντες έως τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

 

Εκ του Εργαστηρίου

24/09/2022 - 10:52