ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

23/09/2022 - 10:54 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
23/09/2022
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Συλλογικά Όργανα

Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ορισμού προσωρινών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ

Α/Α: 
29
23/09/2022 - 10:54