Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

21/09/2022 - 12:06 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
21/09/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Παροχή υπηρεσιών "Επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεύτερου αντλιοστασίου στο αγρόκτημα Κωπαϊδας"

21/09/2022 - 12:06