Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναλώσιμων υλικών

20/09/2022 - 14:25 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
20/09/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναλώσιμων υλικών
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναλώσιμων υλικών: υγροποιημένο άζωτο (τμήμα 1), αργόν, άζωτο, και αέριο διοξείδιο του άνθρακα (τμημα 2) σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαστήριων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

20/09/2022 - 14:25