Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας

20/09/2022 - 14:18 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
20/09/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας σύμφωνα με τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των παραρτημάτων σε Άμφισσα, Καρπενήσι και Θήβα.

Συνημμένα: 
20/09/2022 - 14:18