Εξέταση μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ"

05/09/2022 - 13:46 -- Efstathios Panagou
Ημ/νία:
05/09/2022
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Θέμα:
Εξέταση μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ"
Ακαδημαϊκά Θέματα

Σας γνωρίζουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) θα πραγματοποιηθεί στις 19/09 και ώρα 11.00-14.00 στο αμφιθέατρο Σίδερη.

05/09/2022 - 13:46