ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

02/09/2022 - 13:35 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
02/09/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα του Γ.Π.Α.

Συνημμένα: 
02/09/2022 - 13:35