Ανακοίνωση για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ

02/09/2022 - 13:27 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
02/09/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Zωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

02/09/2022 - 13:27