Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

02/09/2022 - 13:22 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
02/09/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι του Γ.Π.Α.

Συνημμένα: 
02/09/2022 - 13:22