Εξέταση Μαθήματος Γεωλογίας Τεταρτογενούς

02/09/2022 - 00:22 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
02/09/2022
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση Μαθήματος Γεωλογίας Τεταρτογενούς
Ακαδημαϊκά Θέματα

Η εξέταση της Θεωρίας και του Εργαστηρίου της Γεωλογίας Τεταρτογενούς για το Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Η Εξέταση του Εργαστηρίου την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 11:00-13:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας – Γεωλογίας και η εξέταση της Θεωρίας θα πραγματοποιηθεί επίσης την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου προφορικά από 13:00 έως τις 18:00 ανά ομάδες των 4. Θα σταλεί e-mail στους εξεταζόμενους με τις αντίστοιχες ομάδες εξέτασης που θα δημιουργηθούν.

Προσοχή η ημέρα εξέτασης έχει μεταβληθεί σε σχέση με την ημερομηνία που έχει το πρόγραμμα, γι αυτό και θα σας σταλεί και μήνυμα μέσω e-mail.

02/09/2022 - 00:22