Εξέταση Μαθήματος Περιβαλλοντική Γεωλογία - Φυσικές Καταστροφές

24/08/2022 - 02:22 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
24/08/2022
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση Μαθήματος Περιβαλλοντική Γεωλογία - Φυσικές Καταστροφές
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του μαθήματος Περιβαλλοντική Γεωλογία – Φυσικές Καταστροφές θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας - Γεωλογίας ως εξής:  10:00-12:00 η εξέταση του Εργαστηρίου και 12:00 έως 14:00 η εξέταση της θεωρίας προφορικά.

24/08/2022 - 02:22