Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Επιστημών των Ζώων

19/08/2022 - 18:25 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Επιστημών των Ζώων
Κοσμήτορες

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 67ΚΡ46Ψ8Ζ6-ΡΒΘ) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών των Ζώων.

Η  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας  λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

Συνημμένα: 
19/08/2022 - 18:25