Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Επιστημών των Φυτών

19/08/2022 - 18:14 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
19/08/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Σχολή Επιστημών των Φυτών
Κοσμήτορες

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 92ΟΥ46Ψ8Ζ6-1ΔΔ) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών των Φυτών.

Η  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας  λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

Συνημμένα: 
19/08/2022 - 18:14