ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΊΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Περιβαλλοντική Υδραυλική -Υδρολογία- Ποιότητα Νερών» (ΚΩΔ.79) ΑΦΠ&ΓΜ

16/08/2022 - 13:28 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
16/08/2022
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΊΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Περιβαλλοντική Υδραυλική -Υδρολογία- Ποιότητα Νερών» (ΚΩΔ.79) ΑΦΠ&ΓΜ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος «Περιβαλλοντική Υδραυλική -Υδρολογία- Ποιότητα Νερών» (ΚΩΔ.79) για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα δοθούν την Τετάρτη 07/9/2022 και ώρα 17:00 -21:00 στο Αμφ.Κουτσομητόπουλου

16/08/2022 - 13:28