ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09/08/2022 - 08:26 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
09/08/2022
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια ειδών άρδευσης  για τις ανάγκες του κτηρίου στο Καρπενήσι κτηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έτους 2022»

09/08/2022 - 08:26