ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

05/08/2022 - 22:20 -- Konstantinos Sa...
Ημ/νία:
05/08/2022
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ο εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστήριου Οικολογίας & Προστασίας του Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθούν όπως εμφαίνεται στον συνμμένο πίνακα.

05/08/2022 - 22:20