ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

03/08/2022 - 12:40 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
03/08/2022
Άλλο
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 ΚΑΙ 2024

03/08/2022 - 12:40