Π.Μ.Σ. Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος

03/08/2022 - 08:37 -- Anastasia Pantera
Ημ/νία:
03/08/2022
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Θέμα:
Π.Μ.Σ. Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος», που προσφέρεται από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γ.Π.Α., στην ιστοσελίδα: http://environment.aua.gr

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 15/09/2022.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος στο email environment@aua.gr (τηλ. 2237023282)  ή στην Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Καθηγήτρια κ. Α. Παντέρα (e-mail pantera@aua.gr). 

Α/Α: 
1
03/08/2022 - 08:37