Πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

29/07/2022 - 14:53 -- Alexandra Ntouka
Ημ/νία:
29/07/2022
ΜΟΔΙΠ
Θέμα:
Πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Ακαδημαϊκά Θέματα

Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31.01.2023

29/07/2022 - 14:53