Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

26/07/2022 - 13:41 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
26/07/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι του Γ.Π.Α.

Συνημμένα: 
26/07/2022 - 13:41