Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα ΚΚΑΑΤ στη Συνέλευση του Τμήματος ΕΦΠ

18/07/2022 - 16:46 -- Nikolaos Ntoulas
Ημ/νία:
18/07/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα ΚΚΑΑΤ στη Συνέλευση του Τμήματος ΕΦΠ
18/07/2022 - 16:46