ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΠΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΣΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤ&ΔΑ

14/07/2022 - 15:06 -- Department of F...
Ημ/νία:
14/07/2022
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΠΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΣΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤ&ΔΑ
Εκλογές

Πρακτικό της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 μεταξύ 10:00 και 14:00 και αφορά στην ανάδειξη Διευθυντών/τριών των Εργαστηρίων Γαλακτοκομίας, Γενικής Χημείας, Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων, Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών και Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, με τριετή θητεία (01.09.2022 -31.08.2025)

14/07/2022 - 15:06