ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΤ&ΔΑ

14/07/2022 - 12:53 -- Department of F...
Ημ/νία:
14/07/2022
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΤ&ΔΑ
Εκλογές

Απόφαση Προέδρου Τμήματος για ορισμό Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις επαναπροκηρυχθείσες εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου με ετήσια θητεία (01.09.2022 - 31.08.2023)

14/07/2022 - 12:53