Πρόσκληση για προμήθεια ειδών κήπου, λιπασμάτων, σπόρων, φυτών κ.λ.π.

14/07/2022 - 11:26 -- Dimitra Kosma
Ημ/νία:
14/07/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση για προμήθεια ειδών κήπου, λιπασμάτων, σπόρων, φυτών κ.λ.π.
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια: Εργαλείων - Υλικών Κήπου  και  Ειδών Ποτίσματος (Τμήμα 1), Λιπασμάτων – Φυτοφαρμάκων – Εδαφοβελτιωτικών (Τμήμα 2),  Καλλωπιστικών Φυτών – Δένδρων (Τμήμα 3) , Σπόρων – Φυτών  Κηπευτικών και Μεγάλης Καλλιέργειας (Τμήμα 4) και Γλαστρών (Τμήμα 5) σύμφωνα με τις ανάγκες  των Εργαστηρίων και της Δ/νσης Αξιοποίησης Αγροκτημάτων και Γεωργικών Εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

14/07/2022 - 11:26