«Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Π.Ο.Α.»