Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πολυμηχανημάτων γραφείου

12/07/2022 - 14:42 -- Dimitra Kosma
Ημ/νία:
12/07/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πολυμηχανημάτων γραφείου
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πολυμηχανημάτων γραφείου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνημμένα: 
12/07/2022 - 14:42