Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χαρτιού

12/07/2022 - 14:23 -- Dimitra Kosma
Ημ/νία:
12/07/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χαρτιού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 καθώς και χαρτονιών εκτύπωσης για τις ανάγκες του Γ.Π.Α. και των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου

12/07/2022 - 14:23