Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτύπωση πτυχίων

12/07/2022 - 14:20 -- Dimitra Kosma
Ημ/νία:
12/07/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτύπωση πτυχίων
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ΕΚΤΥΠΩΣH ΠΤΥΧΙΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ-ΕΠΑΙΝΩΝ για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

12/07/2022 - 14:20