ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2022-2023

12/07/2022 - 11:14 -- Konstantinos Soulis
Ημ/νία:
12/07/2022
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2022-2023
Εκλογές

Εκ μέρους της εφορευτικής επιτροπής ανακοινώνεται ότι έχουν προκηρυχθεί εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας, του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, με θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως την 31η Αυγούστου 2023 από τον πρόεδρο του Τμήματος.

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών έχει οριστεί, με βάση τη νεότερη ανακοίνωση του Προέδρου του Τμήματος, η 14η -07-2022, ημέρα Πέμπτη, από τις 11:00 π.μ. έως τις 12.00 μ.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 5364/ 19.11.2021, τ. Β).

Επισυνάπτεται το έγγραφο προκήρυξης των εκλογών.

 

Η Εφορευτική επιτροπή:

Ι. Μάσσας, Καθηγητής
Δ. Γασπαράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κ. Σούλης, Επίκουρος Καθηγητής

 

Α/Α: 
1
12/07/2022 - 11:14