ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

11/07/2022 - 09:51 -- Georgios Stamatis
Ημ/νία:
11/07/2022
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Σήμερα Δευτέρα 11/7/2022 ο υποψήφιος διδακτορας Ιωάννης Βρουχάκης, του Τμήματος Α.Φ.Π.&Γ.Μ. θα παρουσιάσει στις 13:00 στην αίθουσα διαλέξεων της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. την Διδακτορική του Διατριβή με θέμα:  "Υδρογεωλογική έρευνα  με χρήση σύγχρονων διαχειριστικών εργαλείων στο πλαίσιο της ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης του υπόγειου υδατικού συστήματος της υπολεκάνης Τυρνάβου (Θεσσαλίας)".

Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Γεωλογίας

Τμήμα Α.Φ.Π.&Γ.Μ.

11/07/2022 - 09:51