ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ

11/07/2022 - 09:36 -- Maria Fragkiskoy
Ημ/νία:
11/07/2022
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ
Εκλογές

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 6η.07.2022 Πρόεδρος του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής εκλέχθηκε ο Καθηγητής κ.  Χαράλαμπος Χαρίτος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής.

11/07/2022 - 09:36