ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

07/07/2022 - 12:58 -- Eirini Katsarou
Ημ/νία:
07/07/2022
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Θέμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Εκλογές

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ((Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

07/07/2022 - 12:58