Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

06/07/2022 - 08:27 -- Dimitra Kosma
Ημ/νία:
06/07/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

06/07/2022 - 08:27