Ανακοίνωση 9ου Εξαμήνου ΕΦΠ Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχ. Τοπίου_Παράδοση Εργασιών Ιούλιος 2022

05/07/2022 - 14:23 -- Nikolaos Ntoulas
Ημ/νία:
05/07/2022
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Ανακοίνωση 9ου Εξαμήνου ΕΦΠ Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχ. Τοπίου_Παράδοση Εργασιών Ιούλιος 2022
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Κατεύθυνσης Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του 9ου εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, πως η παράδοση των εργασιών, οι οποίες αφορούν την διδασκαλία των μαθημάτων «Κηποτεχνικά Έργα» και «Αρχιτεκτονική Τοπίου» θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στους διδάσκοντες έως την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.

 

 

 

Εκ του Εργαστηρίου

05/07/2022 - 14:23